Generalforsamling.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Antenneforening Glattrup

Denne afholdes
i Fælleshuset, tirsdag d. 8/3 2024 kl. 18,30

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning.
6. Indkomne forslag fra medlemmerne. *
4. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg: Kim Kock
Klaus Løndal
7. Valg af suppleanter. taus A
8. Valg af revisor. jonna K   Jan N
9. Valg af revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

* Forslag til behandling under indkomne forslag skal, med forslagsstillerens underskrift, være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamling.
 


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00